Tag Archives: belasting

Waarom is een gezond beendergestel belangrijk ?

Bot is een metabool actief weefsel want elke dag wordt oud bot afgebroken (botresorptie) en nieuw bot aangemaakt (botvorming).

Tijdens de adolescentie wordt de grootste hoeveelheid bot aangemaakt en de maximale botmassa (Peak Bone Mass (PBM)) bereikt.
Bewegen wordt geassocieerd met een goede botgezondheid, omdat een belasting op het bot een signaal geeft om nieuw bot aan te maken. Mensen met een laag lichaamsgewicht of sporters waarbij het lichaam ondersteund wordt zoals bij fietsen, roeien, zwemmen, lopen meer risico op een niet zo goede botsterkte (Bone Mass Density (BMD)). Krachttraining is voor deze mensen de oplossing om een sterker bot te krijgen want gewichtheffers hebben het sterkste bot.

Energie-inname en botgezondheid
Een te lage energie-inname, onvoldoende beweging en voedingstekorten kunnen tijdens de adolescentie ervoor zorgen dat de maximale botsterkte (PBM) niet bereikt wordt. Tevens zal bij een energiebeperking en/of lage energiebeschikbaarheid (vb tijdens hongersnood of eetstoornissen) de botsterkte in het gedrang komen en de kans op breuken toenemen (vb stressfractuur). Dit komt omdat het lichaam zonder voldoende energie voorrang geeft aan andere essentiële processen (vb bloedsomloop, ademhaling enz.) dan aan de botgezondheid.

Bij intensief sportende vrouwen kan een verstoring of stilvallen van de menstruatiecyclus (amenorroe) leiden tot een een lage botsterkte (BMD) en osteoporose.
Amenorroe en menstruele disfunctie kunnen veroorzaakt worden door onvoldoende energie-inname of lage energiebeschikbaarheid. Dit verlaagt op zijn beurt de oestrogeenconcentraties in het lichaam die de botgezondheid aantasten. Bij jonge atletes kan een voorgeschiedenis van menstruatiestoornissen leiden tot het niet bereiken van de maximale botsterkte (PBM).

Calcium- en botgezondheid
Calcium is een mineraal dat helpt bij de aanmaak van sterke botten en tanden. Ons lichaam regelt de hoeveelheid calcium die in ons bloed circuleert. Bij personen die niet voldoende calcium binnenkrijgen via de voeding, zal het lichaam calcium weghalen uit zijn grootste reservoir – het skelet – om de concentratie van calcium in het bloed te stabiliseren. Het is belangrijk om elke dag voldoende calciumrijke voedingsmiddelen (vb zuivelproducten, groene groenten, sesamzaad, amandelen,…) te gebruiken.

Vitamine D en botgezondheid
Vitamine D is essentieel voor de opname van calcium in de darm. Onze belangrijkste bron van vitamine D is zonlicht en daarnaast in mindere mate vette vis, boter en margarine. Sporters die overwegend binnen trainen en/of werken plus kleding dragen die het lichaam volledig bedekt, lopen risico op een lage vitamine D spiegel en kunnen supplementen nodig hebben. Vraag uw huisarts om na de zomer zeker de vitamine D spiegel te controleren.

Alcohol en botgezondheid
Alcohol heeft niet alleen een negatieve invloed op spierherstel na training en wedstrijden, maar kan, indien regelmatig in grote volumes geconsumeerd, de botvorming in de adolescente en vroege jaren twintig negatief beïnvloeden, wat resulteert in een lagere maximale botsterkte (PBM).

Jij wil weten of je voeding voldoet om een sterk bot te krijgen/houden ?
Vraag dan nu een consult aan.
 [contact-form][contact-field label=’Naam’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Ik wil een gezond en sterk bot’ type=’checkbox’ required=’1’/][/contact-form]

Herstel

Herstellen, recupereren, adaptatie, supercompensatie, structurele aanpassingen ?!
Al die termen; raak daar maar wijs uit…

Met herstel wordt het proces bedoeld waarmee het lichaam zich ontdoet van vermoeidheidsverschijnselen. Hierdoor keert het lichaam terug naar een fysiologisch evenwicht waardoor het zich weer op het oorspronkelijke uitgangsniveau bevindt en wordt voorbereid op een volgende inspanning.
Voor een optimaal herstel streeft men naar een snelle terugkeer van de verhoogde concentraties van afvalstoffen/stofwisselingsmetabolieten naar een fysiologisch evenwicht in het lichaam.

Willen we een hoger uitgangsniveau bereiken dan hebben we een structurele aanpassing of adaptatie van het lichaam nodig en dat kunnen we pas bereiken na herhaalde (trainings)prikkels waardoor het lichaam de belasting beter aankan. Deze aanpassingen komen tot stand doordat de toegediende trainingsprikkels (gedurende een langere periode) een verstoring van het fysiologisch evenwicht veroorzaakten. Door de belasting stijgen de afvalstoffen/stofwisselingsmetabolieten die het evenwicht verstoren en die het proces aanzetten tot structurele aanpassingen.
Voor een goede structurele aanpassing moet dit proces traag verlopen.

Of met andere woorden herstelbevorderende maatregelen kunnen een structurele aanpassing remmen. Moeilijk… misschien is het duidelijker na het bekijken van volgend filmpje

Training
De belangrijkste doelstelling van training is een aanpassing van het lichaam krijgen aan de trainingsbelasting. Dus streven we naar een optimale structurele aanpassing. Hierbij is een verminderd prestatievermogen op korte termijn normaal want het komt de structurele aanpassing op lange termijn ten goede. Maar het is verleidelijk om de tijdelijke en korte termijneffecten van herstel (een fittere en beter belastbare sporter) te laten primeren op de lange termijneffecten.
Structurele aanpassing kosten tijd en dat uit zich in een minder belastbare sporter die last heeft van vermoeidheidsverschijnselen.

Wedstrijden
Tijdens wedstrijdperiodes wordt een snel herstel beoogd opdat de prestatie zo hoog mogelijk blijft. De korte termijn effecten van een snel herstel hebben de voorkeur boven de lange termijneffecten van een structurele aanpassing. In deze situaties kunnen specifieke herstelbevorderende maatregelen het verschil maken tussen winst en verlies.
De keuze uit de verschillende herstelbevorderende maatregelen is in grote mate afhankelijk van de beschikbare tijd tussen 2 prestaties.

Basics: eten en slapen
De basis van een goede structurele aanpassing en herstel is een optimaal eet- en slaappatroon. Beide staan in het dagdagelijkse drukke leven evenwel onder druk. We eten wat we aangeboden krijgen of tegenkomen in plaats van te eten wat we nodig hebben. We gaan slapen als we klaar zijn met onze activiteiten in plaats van wanneer we moe zijn.

Een bilan opmaken van de voedingsgewoonten van een sporter en in geval van hiaten bijsturen waar nodig is een zinvolle maatregel in het belang van structurele aanpassing en herstel. Dit geldt evenzeer voor een optimaal slaappatroon.

Herstelbevorderende maatregelen zijn extra’s om in wedstrijdsituaties de puntjes op de i te zetten. Deze maatregelen hebben alleen effect indien de basisvoorwaarden voor een snel herstel aanwezig zijn. Het is dus van belang om eerst aandacht te besteden aan het slaap- en eetpatroon van de sporter en pas als dat optimaal is, werk te maken van andere herstelbevorderende methodes.

 

Is jouw voedingspatroon optimaal ?

[contact-form][contact-field label=’Name’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Telefoon’ type=’text’ required=’1’/][/contact-form]

 

 

Herstel

Herstellen, recupereren, adaptatie, supercompensatie, structurele aanpassingen ?!
Al die termen; raak daar maar wijs uit…

Met herstel wordt het proces bedoeld waarmee het lichaam zich ontdoet van vermoeidheidsverschijnselen. Hierdoor keert het lichaam terug naar een fysiologisch evenwicht waardoor het zich weer op het oorspronkelijke uitgangsniveau bevindt en wordt voorbereid op een volgende inspanning.
Voor een optimaal herstel streeft men naar een snelle terugkeer van de verhoogde concentraties van afvalstoffen/stofwisselingsmetabolieten naar een fysiologisch evenwicht in het lichaam.

Willen we een hoger uitgangsniveau bereiken dan hebben we een structurele aanpassing of adaptatie van het lichaam nodig en dat kunnen we pas bereiken na herhaalde (trainings)prikkels waardoor het lichaam de belasting beter aankan. Deze aanpassingen komen tot stand doordat de toegediende trainingsprikkels (gedurende een langere periode) een verstoring van het fysiologisch evenwicht veroorzaakten. Door de belasting stijgen de afvalstoffen/stofwisselingsmetabolieten die het evenwicht verstoren en die het proces aanzetten tot structurele aanpassingen.
Voor een goede structurele aanpassing moet dit proces traag verlopen.

Of met andere woorden herstelbevorderende maatregelen kunnen een structurele aanpassing remmen. Moeilijk… misschien is het duidelijker na het bekijken van volgend filmpje

Training
De belangrijkste doelstelling van training is een aanpassing van het lichaam krijgen aan de trainingsbelasting. Dus streven we naar een optimale structurele aanpassing. Hierbij is een verminderd prestatievermogen op korte termijn normaal want het komt de structurele aanpassing op lange termijn ten goede. Maar het is verleidelijk om de tijdelijke en korte termijneffecten van herstel (een fittere en beter belastbare sporter) te laten primeren op de lange termijneffecten.
Structurele aanpassing kosten tijd en dat uit zich in een minder belastbare sporter die last heeft van vermoeidheidsverschijnselen.

Wedstrijden
Tijdens wedstrijdperiodes wordt een snel herstel beoogd opdat de prestatie zo hoog mogelijk blijft. De korte termijn effecten van een snel herstel hebben de voorkeur boven de lange termijneffecten van een structurele aanpassing. In deze situaties kunnen specifieke herstelbevorderende maatregelen het verschil maken tussen winst en verlies.
De keuze uit de verschillende herstelbevorderende maatregelen is in grote mate afhankelijk van de beschikbare tijd tussen 2 prestaties.

Basics: eten en slapen
De basis van een goede structurele aanpassing en herstel is een optimaal eet- en slaappatroon. Beide staan in het dagdagelijkse drukke leven evenwel onder druk. We eten wat we aangeboden krijgen of tegenkomen in plaats van te eten wat we nodig hebben. We gaan slapen als we klaar zijn met onze activiteiten in plaats van wanneer we moe zijn.

Een bilan opmaken van de voedingsgewoonten van een sporter en in geval van hiaten bijsturen waar nodig is een zinvolle maatregel in het belang van structurele aanpassing en herstel. Dit geldt evenzeer voor een optimaal slaappatroon.

Herstelbevorderende maatregelen zijn extra’s om in wedstrijdsituaties de puntjes op de i te zetten. Deze maatregelen hebben alleen effect indien de basisvoorwaarden voor een snel herstel aanwezig zijn. Het is dus van belang om eerst aandacht te besteden aan het slaap- en eetpatroon van de sporter en pas als dat optimaal is, werk te maken van andere herstelbevorderende methodes.

 

Is jouw voedingspatroon optimaal ?

[contact-form][contact-field label=’Name’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Telefoon’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’AUB ga het na.’ type=’checkbox’/][/contact-form]