Tag Archives: mist

Smog: ga indoor sporten!

Smog is luchtvervuiling die plots komt opzetten en ontstaat door fijn stof in combinatie met temperatuursinversie en weinig wind.

Temperatuursinversie is een natuurfenomeen waarbij de luchtlaag aan het aardoppervlak kouder is dan de luchtlaag erboven. Normaal neemt de temperatuur juist af met de hoogte. Bij temperatuursinversie zorgt de hogere, warmere luchtlaag als het ware voor een deken in de atmosfeer waaronder alle vervuiling blijft hangen. Hierdoor vindt er geen of onvoldoende verdunning plaats. Dit blijft zo tot er meer wind is.

 Smog is een mix van koolstofmonoxide (CO), ozon (O3), stikstofdioxiden, zwaveldioxide, fijn stof (partikels <10 µm) envluchtige organische componenten. Niet direct een omgeving om in te gaan sporten…

Want als we sporten hebben we :

    • een verhoogde ventilatie (= verhoogd contact met al die schadelijke stoffen),
    • een ademhaling die voornamelijk via de mond verloopt  (= geen neusfiltering meer),
    • een verhoogde airflow (zo zal de vervuiling dieper doordringen in de longen),
    • een toegenomen long-diffusiecapaciteit (zo komt de vervuiling in de bloedbaan.

Als reactie hierop gaan we hoesten, piepen en kortademig worden. Weten we van geen ophouden en zullen willens nillens die training afwerken in de smog dan kan dit leiden tot een afname van de longfunctie.Indoor je training afwerken is dan het beste gezondheidsadvies.

… en zorg er zelf voor dat je zo weinig mogelijk fijn stof in de atmosfeer brengt dan is de smog van zodra er meer wind is, verdwenen en kan je weer outdoor trainen.