Tag Archives: luchtvervuiling

Smog: ga indoor sporten!

Smog is luchtvervuiling die plots komt opzetten en ontstaat door fijn stof in combinatie met temperatuursinversie en weinig wind.

Temperatuursinversie is een natuurfenomeen waarbij de luchtlaag aan het aardoppervlak kouder is dan de luchtlaag erboven. Normaal neemt de temperatuur juist af met de hoogte. Bij temperatuursinversie zorgt de hogere, warmere luchtlaag als het ware voor een deken in de atmosfeer waaronder alle vervuiling blijft hangen. Hierdoor vindt er geen of onvoldoende verdunning plaats. Dit blijft zo tot er meer wind is.

 Smog is een mix van koolstofmonoxide (CO), ozon (O3), stikstofdioxiden, zwaveldioxide, fijn stof (partikels <10 µm) envluchtige organische componenten. Niet direct een omgeving om in te gaan sporten…

Want als we sporten hebben we :

  • een verhoogde ventilatie (= verhoogd contact met al die schadelijke stoffen),
  • een ademhaling die voornamelijk via de mond verloopt  (= geen neusfiltering meer),
  • een verhoogde airflow (zo zal de vervuiling dieper doordringen in de longen),
  • een toegenomen long-diffusiecapaciteit (zo komt de vervuiling in de bloedbaan.

Als reactie hierop gaan we hoesten, piepen en kortademig worden. Weten we van geen ophouden en zullen willens nillens die training afwerken in de smog dan kan dit leiden tot een afname van de longfunctie.Indoor je training afwerken is dan het beste gezondheidsadvies.

… en zorg er zelf voor dat je zo weinig mogelijk fijn stof in de atmosfeer brengt dan is de smog van zodra er meer wind is, verdwenen en kan je weer outdoor trainen.

Ozon

Als het heel warm is horen we af en toe dat er te veel ozon in de lucht is. Meestal gaat dit gepaard met de berichtgeving dat er ook beter niet wordt gesport overdag gezien ozon erg prikkelend werkt op de luchtwegen.

0zon (O3) is een gas dat zich soms in de atmosfeer bevindt en enkel wanneer het zich in de onderste laag van de dampkring bevindt kunnen we het inademen.

Ozon wordt alleen in bepaalde omstandigheden gevormd :

 • als de temperatuur meer dan 25°C is.
 • als het zonnig is (er moet UV-licht aanwezig zijn om ozon te kunnen vormen).
 • als de lucht veel stikstofoxide en vluchtige organische stoffen bevat.
 • als er weinig wind en/of een zwakke wind is die naar het zuiden, het oosten of het zuidoosten waait.

De hoeveelheid vervuilende stoffen in de lucht is wel belangrijk: als de lucht sterk vervuild is, wordt de ozon vernietigd. Dat verklaart waarom de steden – waar de lucht meer vervuild is dan op het platteland –  toch minder last hebben van ozon.
Deze omstandigheden komen het vaakst samen voor in mei, juni, juli en augustus.

Help een ozonpiek ; welk gevaar loop ik ?

Te veel ozon in de lucht heeft vooral nefaste gevolgen voor het ademhalingsstelsel :

 • De longcapaciteit vermindert en dat veroorzaakt ademnood en vermoeidheid.
 • Soms treedt er hoest op, en de symptomen van astma en alle andere chronische luchtwegenaandoeningen verergeren.
 • Soms zijn ook de ogen geïrriteerd.

Al deze symptomen verergeren naarmate de ozonconcentratie in de lucht toeneemt.
Als de concentratie laag is, zullen alleen mensen die er gevoelig voor zijn er last van hebben. Maar bij hoge concentraties zal iedereen uiteindelijk hinder ondervinden.

Tijdens het sporten is er evenwel een verhoogde ventilatie ; wat overeen komt met een verhoogd contact.
Sporters hebben voornamelijk een mondademhaling. Hierdoor valt de neusfiltering weg.
Tevens ademen ze intenser en daardoor zijn de luchtdoorstroming en de longdiffusiecapaciteit (het uitwisselen van stoffen in de bloedbaan – normaal is dat zuurstof) toegenomen waardoor de ozon dieper in de longen kan doordringen.

Hoe kan ik me beschermen tegen ozonpieken?

 • Blijf binnen: de ozonconcentratie is binnenshuis twee keer lager dan buiten.
 • Mijd fysieke activiteiten in de buitenlucht. Hoe meer en hoe dieper u ademt, hoe meer ozon u binnenkrijgt. Ga dus enkel ’s morgens vroeg of ’s avonds laat sporten (na 20 uur is er minder ozon in de dampkring).