Tag Archives: periodisatie

Periodisatie

Moet je gewicht een heel jaar constant zijn ?
Moet je als topsporter jaar-in jaar-uit scherp staan ?
Stem jij jouw lichaamssamenstelling af op je training- en wedstrijdenschema ?

Wedstrijden vragen om een optimale lichaamssamenstelling zodat je topprestaties kan neerzetten maar daarom moet je die niet jaar in; jaar uit constant houden. Meestal is dat ook niet haalbaar; fysiek en of psychologisch.

Onderzoek  suggereert dat het vanuit gezondheidsoogpunt en/of prestatie niet wenselijk is om het hele jaar door maximaal in te zetten op lichaamssamenstelling. Bijgevolg moet de lichaamssamenstelling strategisch geëvalueerd worden.

De ideale lichaamssamenstelling voor een wedstrijd is deze waarbij je maximaal presteert, je goed voelt en niet ziek, gekwetst of overtraind raakt.

Tijdens een voorbereidingsfase mag het gewicht iets hoger zijn, als de energiebeschikbaarheid optimaal is. Seizoensfluctuaties in gewicht kunnen ervoor zorgen dat kwetsuren geminimaliseerd worden.
Langdurige zware trainingen hebben soms andere noden dan intensieve korte wedstrijden.

Ook de weersomstandigheden spelen een rol. Wie in de winter buiten moet trainen in weer en wind moet een andere lichaamssamenstelling hebben dan wie indoor of op stage in optimale condities mag trainen. Bijgevolg moet ook de voeding aangepast worden. En niet alleen aan training en wedstrijden, maar ook aan verplaatsingen. Hoe zorg je ervoor om dat allemaal mooi op mekaar af te stemmen ?

Net zoals je best training periodiseert doe je dat ook met voeding: helemaal op maat van de behoeften en lekker. Zo hou je het ook het langste vol.

Een sporter test en evalueert wat het beste effect heeft, leert naar het lichaam te luisteren en groeit doorheen de sportcarrière.

Maximale trainingsadaptatie en gezondheid bekomt men op lange termijn als er wordt ingezet op optimale beschikbaarheid van energie. Alleen wie in goede gezondheid is kan topprestaties neerzetten.

Jij wil weten of je voeding voldoende afgestemd is om topprestaties neer te zetten ?