Tag Archives: gezondheidsbeleid

Een preventief gezondheidsbeleid op maat

De Vlaamse gezondheidsdoelstellingen 2025 zijn niet van de poes. Bedrijven mogen nu zelf instaan om die doelstelling te bereiken maar kunnen gelukkig de eerstkomende 3 jaar rekenen op een tegemoetkoming. Vanaf 2021 moeten ze het volledig zelf bekostigen.

Minister Vandeurzen heeft geld vrijgemaakt voor projectcoaching van ondernemingen voor het voeren van een preventief gezondheidsbeleid. Het traject voorziet in 20 u coaching waarvan de helft gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid.

Ondernemingen kunnen beroep doen op mij als coach om hen te begeleiden bij het
opstarten van een preventief gezondheidsbeleid op de werkvloer. Het gaat om
gezondheidsbevorderende initiatieven binnen de thema’s voeding, beweging, sedentair
gedrag, roken, alcohol en drugs, en mentaal welbevinden. 

Hadden jullie al enige tijd iets willen doen rond gezondheid maar kwam het er niet van omdat die kennis niet aanwezig is in het bedrijf of niemand wist goed hoe hieraan te beginnen. Dan is het misschien nu het moment om een coach aan het werk te zetten die  samen met jullie in een 20-uren-traject een preventief gezondheidsbeleid met tal van initiatieven om medewerkers er toe te bewegen gezonder door het leven te gaan uitwerkt.

Jouw winst als ondernemer? Meer betrokken, enthousiaste medewerkers en een aantrekkelijke, verantwoordelijke onderneming.

Kijk snel op www.gezondopdewerkvloer.be hoe we jouw onderneming een gezonde impuls kunnen geven en vul vandaag nog de subsidieaanvraag in.